jueves, 5 de marzo de 2009

Introduïm les TIC a l'aula

http://www.youtube.com/watch?v=Uc0hrwxGrkk


Aqui podem comprovar l'avanç que suposar el coneixement de les TIC i l'us diari que en fem, es molt curiós aquest video per poder reflexionar sobre la seva importància, cal tenir-ho en compte.

Les TIC i la societat de la informació

La progressiva incorporació dels ordinadors a les diferents activitats productives, de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens que visualitzen els canvis que està experimentant la nostra societat. Aquest conjunt de tecnologies basades en la microelectrònica, la informàtica i les xarxes de comunicacions, és a dir, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), constitueixen avui el mateix factor de transformació que en el seu moment van tenir la impremta o la màquina de vapor. Les TIC es materialitzen en nombrosos dispositius i programes que van dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet. Màquines, xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a ingents quantitats d'informació en format digital.

"La societat de la informació constitueix la mutació més important que estan experimentant les societats occidentals des de la Revolució Industrial. Com llavors, els canvis afecten la manera de treballar de la majoria de la població i l'objecte de producció, i, simultàniament, la manera com ens relacionem entre nosaltres, la manera com aprenem i què aprenem, la manera com accedim a la cultura i a quina cultura accedim. En suma, el que està variant és la nostra manera de viure."

martes, 17 de febrero de 2009LES TIC A L'AULA
Us convido a que hi doneu un cop d'ull aquest video en el que podreu comprovar la importancia de les noves tecnologies en el dia a dia, ja que sovint hem fem un ús excessiu, ja que veiem que ha estat un gran descobriment però a l'hora hem deixat de banda la figura del professor i creiem que es un fet que ha de quedar clar el fet de no deixar de banda aquesta feina, ja que les materies explicades mitjançant un ordinador no seran comparables amb les del docent a nivell educatiu.